Přihláška do autoškoly se skládá ze dvou částí, tyto je nutné vytisknout oboustranně na jeden list formátu A4.
Formulář ke stažení: Přihláška

Posudek o zdravotní způsobilosti je přílohou k přihlášce, nesmí být starší víc než 3 měsíce v době podání žádosti.
Formulář ke stažení: Lékařský posudek

U žadatele mladšího 18 let je nutný podpis zákonného zástupce, u žadatele mladšího 15 let musí být žádost doložena písemným souhlasem zákonného zástupce, jehož podpis byl ověřen příslušným orgánem.