Credit-auto-škola-Opava


Nádražní okruh 767/13, 746 01
Opava-Předměstí
autoskola@credit-opava.cz

Přihláška do autoškoly

Přihláška do autoškoly se skládá ze dvou částí, tyto je nutné vytisknout oboustranně na jeden list formátu A4.

Formulář ke stažení: Přihláška

Posudek o zdravotní způsobilosti je přílohou k přihlášce, nesmí být starší víc než 3 měsíce v době podání žádosti.

Formulář ke stažení: Lékařský posudek

U žadatele mladšího 18 let je nutný podpis zákonného zástupce, u žadatele mladšího 15 let musí být žádost doložena písemným souhlasem zákonného zástupce, jehož podpis byl ověřen příslušným orgánem.

E-TESTY
CREDIT – Autoškola, spol. s r.o., Nádražní okruh 767/13, 746 01 Opava-Předměstí, email: autoskola@credit-opava.cz
INT 2021